Sanosorb- Likwiduje niepożądane zapachy wszelkiego pochodzenia

Bardzo skuteczny neutralizator nieprzyjemnych zapachów wszelkiego pochodzenia

Sanosorb jest kombinacją cząsteczek organicznych i jest używany do długotrwałej neutralizacji zapachów (np. w gospodarce odpadami, pomieszczeniach uboju i / lub utylizacji, zagraconych domach, czyszczeniu miejsc, gdzie znaleziono zwłoki itp.). Sanosorb jest rozpuszczalny w wodzie, szybko działający, nieszkodliwy dla zdrowia i łatwo biodegradowalny.
Sanosorb jest w stanie utworzyć wiązanie chemiczne z niektórymi cząsteczkami zapachu i trwale zamknąć je w fazie wodnej. Oznacza to, że cząsteczki nieprzyjemnego zapachu nie są tylko zamaskowane, są neutralizowane.

Efekt obejmuje zapachy zawierające poniższe związki:

niskocząsteczkowe kwasy organiczne (kwas izowalerianowy, kwas masłowy)
aminy (metyloamina, kadaweryna)
amoniak
merkaptany (merkaptan etylowy)
tioetery (siarczek dimetylu DMS, allicyna)
siarkowodór

Stawka VAT: 23%, Transport na terenie Polski GRATIS

195,57 610,69  z VAT

  • 1l
  • 5l
Wyczyść

Opis

Efekt obejmuje:

niskocząsteczkowe kwasy organiczne (kwas izowalerianowy, kwas masłowy)
aminy (metyloamina, kadaweryna)
amoniak
merkaptany (merkaptan etylowy)
tioetery (siarczek dimetylu DMS, allicyna)
siarkowodór
DANE PRODUKTU
Zastosowanie:
Kontrola zapachu

Opakowanie:
5 oraz 1 litr
Rodzaj produktu:
Koncentrat

Okres przydatności:
4 lata

Dostawa / przechowywanie:
Nie jest produktem niebezpiecznym, nie wymaga specjalnych warunków dostawy i przechowywania

Dodatkowe informacje

Waga brak
Opakowanie

1l, 5l

Rodzaj Produktu

Koncentrat

Okres Przydatności

4 lata

Skład

Cynk Dinitrosalicylowy, Składniki blokujące związki siarkopochodne

Sposób Użycia

Molekuły zawarte w Sanosorb neutralizują związki siarkowodoru (H2s), tioli oraz markeptanów poprzez tworzenie silnych

wiązań chemicznych z nimi i w rezultacie zamianę cząsteczek zapachowych do stałej postaci płynnej.  

Ścieki płynne: w sposób ciągły dolewać 10-100 ml Sanosorb na każde 1000 l / 1 m3 ścieków i jeśli to możliwe wymieszać mechanicznie.

Ścieki kleiste/ szlam: w sposób ciągły dolewać 300-3000 ml Sanosorb na każde 1000 l / 1 m3 ścieków i jeśli to możliwe wymieszać mechanicznie.

W postaci gazu/ powietrza (np. po pęknięciu rury kanalizacyjnej): najpierw usunąć źródło zapachu, zdezynfekować pomieszczenie poprzez zamgławia- nie 1,5 % roztworem Sanosilu Super 25 Ag, a następnie po około 4 godzinach zamgławiać/ opryskać pomieszczenie Sanosorbem rozcień- czonym z wodą w stosunku 1:4 do 1: 9, w zależności od mocy zapachu. Po 2 godzinach sprawdzić węchem stan zapachu, jeśli zapach nadal jest wyczuwalny powtórzyć zamgławianie/ oprysk aż do kompletnej likwidacji zapachu.

Odpady w ubojniach, koryta ściekowe, pojemniki na odpady zwierzęce: Rozcieńczyć Sanosorb z wodą w stosunku 1:9, następnie drobną kroplą opryskiwać miejsca nad źródłem zapachu przy użyciu opryskiwacza z funkcja włączania czasowego, 1l itr roztworu 10%-go na 1 m2 powierzchni (np. rynny ściekowe, zbiorniki na szlam)

 Przedmioty/ powierzchnie zanurzone w płynach np. soku z mięsa, krwi, kwaśnym mleku, płyny z odpadów komunalnych, płyny ustrojowe etc.: Umyć powierzchnie/ przedmioty, najlepiej alkalicznymi detergentami z silnymi właściwościami usuwającymi tłuszcze, białka. Następnie rozcieńczyć Sanosorb z wodą w stosunku 1:4 i dokładnie rozprowadzić tak przygotowany roztwór na powierzchnie/ przed- mioty w postaci oprysku. Zużyć około 100 ml roztworu na 1 m2 powierzchni. Zapachy w gospodarstwie domowym ( kosze na śmieci, kocie kuwety, sportowe obuwie etc.): Sporządzić roztwór 1:4 z wodą . Opryskać źródła zapachów tak sporządzonym roztworem Sano- sorbu.. Efekt jest widoczny w bardzo krótkim czasie, jeśli nadal jest wyczuwalny zapach, powtórzyć operację.