SYSTEMY CHŁODZENIA

Systemy chłodzenia

Biocydy

Kontrola biofilmów, bakterii Legionella i korozji mikrobiologicznych

 

LINK DO STRONY

Konserwacja wieży chłodniczej

Kontrola twardości i korozji

LINK DO STRONY

MEDIA