Zestaw testowy legionella

Zestaw Testowy Legionella

ZESTAW TESTOWY LEGIONELLA

Wykrywanie Legionelli w wodzie pitnej i niezdatnej do picia

 

Test reaguje bezpośrednio z przeciwciałami przeciwko bakteriom z rodzaju serogrupy 1 Legionella pneumophilia. Do tej pory są one odpowiedzialne za wszystkie znane ogniska choroby legionistów (poważna, często śmiertelna forma zapalenia płuc rozprzestrzeniana przez skażone powietrze).
Nie jest wymagana inkubacja w specjalnych podłożach hodowlanych, co oznacza, że wyniki są znane w bardzo krótkim czasie.

 

  • Nie są wymagane drogie testy laboratoryjne
  • Możliwość zastosowania przez nieprzeszkolony personel
  • Czułość + 100 CFU / l
  • Wyniki w ok. 30 minut.